dobrylekarz.pl dobrylekarz.pl Szczecin. Informator medyczny  

pogotowie 999 

  straż pożarna 998   policja 997